You are here

Obiective

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Dezvoltarea abilităţilor cercetătorilor cu titlul ştiinţific de doctor de a se integra în activităţi specifice de cercetare fundamentală şi aplicativă şi formarea şi dezvoltarea unei gândiri inovative şi a unei culturi a inovării prin creşterea gradului de implicare a acestora în procesul de cunoaştere.