You are here

Școala postdoctorală

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Transferul de cunoștințe în domeniul Tehnologiilor Societății Informaționale și dezvoltarea de produse și procese