You are here

Calendar selecție loc vacant

Printer-friendly versionSend by email

Decizia nr. 258/13.12.2010 privind organizarea concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea locului rămas vacant, pentru domeniul de recrutare și selecție: IT/Inginerie Electrică, ca urmare a notificării de retragere din motive ce țin de principiul evitării dublei finanțări, a candidatei Camelia Chira, admisă în cadrul Școlii Postdoctorale "Transferul de cunoștințe în domeniul Tehnologiilor Informaționale și dezvoltarea de produse și procese".

Activitatea de recrutare și selecție pentru locul rămas vacant va avea loc după următorul calendar:

Nr. Crt.

Specificare acţiune

Responsabili acţiune

Termen limită

1

Înscrierea

S, P2

Până la 21 Decembrie 2010

2

Selecţia (prin evaluarea dosarelor)

P2

22 Decembrie 2010

3

Comunicarea rezultatelor selecţiei

S, P2

23 Decembrie 2010

4

Depunerea contestaţiilor

S, P2

27 Decembrie 2010

5

Comunicarea rezultatelor finale

S

28 Decembrie 2010

S - Solicitant- INCDTP

P2 – Universitatea din Oradea

Contestațiile pot fi depuse în scris, în data de 27.12.2010 în intervalul 11.00 - 15.00 la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie-INCDTP, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 16, sector 3, etaj 1, camera Secretariat, București. Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.

Dosarul de înscriere poate fi accesat aici.

Descarcă decizia