You are here

Finanţare

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Proiect finanţat prin Programul operaţional sectorial DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Axa Prioritara 1: Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul Major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Valoare proiect: 8.006.579,53 lei
din care:
Finanţare nerambursabilă: 7.655.562,67 lei