You are here

Sesiunea de formare ”Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă”

Printer-friendly versionSend by email

În perioada 15-17 decembire 2010 va avea loc sesiunea de formare cu tematica "Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă", organizată în colaborare cu Academia de Studii Economice din București. Acţiunea se adresează cercetătorilor postdoctoranzi din cadrul priectului POSDRU/89/1.5/S/56287 "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative", iar prezenţa acestora la eveniment este obligatorie. Locaţia şi programul sesiunii de formare vor fi comunicate printr-un alt anunț în zilele următoare pe site-ul www.posdru56287.org.