You are here

Obiective

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea cadrului instituţional, organizaţional şi financiar care să asigure creşterea implicării membrilor grupului ţintă în activităţi de cercetare postdoctorală din domenii prioritare de vârf.

Obiectivele specifice sunt:

  • proiectarea şi dezvoltarea de noi discipline şi curricule de formare profesională postoctorală flexibile, adaptabile cerinţelor cercetării ştiinţifice din domenii prioritare de vârf, respectiv: tehnologiile societăţii informaţionale, materiale, produse şi procese inovative;
  • adaptarea, orientarea şi corelarea conţinutului curriculei de formare postdoctorala cu cerinţele mediului economic;
  • dezvoltarea reţelelor între universităţi şi centre/institute de cercetare precum şi consolidarea interferenţelor dintre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri prin creşterea susţinuta a gradului de profesionalizare /informatizare a pregătirii postdoctorale;
  • dezvoltarea schimbului de bune practici cu universităţi performante din ţară şi străinătate;
  • iniţierea şi dezvoltarea de activităţi de tutorat şi îndrumare pentru cercetătorii postdoctoranzi pe parcursul programului postdoctoral.