You are here

Evaluare semestrul III

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Activitatea de evaluare pentru membri grupului țintă se va desfășura on-line. Referatele membrilor grupului țintă aferente fiecărui modul de curs vor fi transmise on-line până cel târziu în data de 05.06.2012 fiecărui titular de curs.

Activitatea de evaluare va fi încheiată până cel târziu în data de 15.06.2012.