You are here

Sesiunea de formare ”Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă” - Semestrul II

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

În perioada 14-16 decembire 2011 va avea loc sesiunea de formare cu tematica "Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă". Acţiunea se adresează cercetătorilor postdoctoranzi din cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56287 "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de
produse şi procese inovative", iar prezenţa acestora la eveniment este obligatorie. Moderatorii sesiunii vor fi: prof. univ. dr. Istudor Nicolae şi prof. univ. dr. Manole Victor.

Locatia unde se va desfasura actiunea poate fi vizualizata accesand urmatorul link: http://www.rinahotels.ro/tirol/