You are here

Selecția grupului țintă

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Ca urmare a Deciziei nr. 95/07.10.2010 emisă de către Directorul general al INCDTP,

ORARUL ACTIVITĂȚILOR DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ, se modifică după cum urmează:

Nr. Ctr.

Specificare acţiune

Responsabili acţiune

Termen limită

1

Înscrierea - cu specificarea opţiunilor în ordinea priorităţilor pentru cele două Şcoli Postdoctorale

S

Până la 01 Octombrie 2010

2

Selecţia (prin evaluarea dosarelor)

P1, P2,

11 Octombrie 2010

3

Comunicarea rezultatelor selecţiei

S, P1, P2

12 Octombrie 2010

4

Depunerea contestaţiilor

S, P1, P2,

13 Octombrie 2010

5

Comunicarea rezultatelor finale

S

14 Octombrie 2010

S - Solicitant- INCDTP

P1 - Academia de Studii Economice din Bucureşti

P2 – Universitatea din Oradea

Contestațiile pot fi depuse în scris, în data de 13.10.2010 în intervalul 11.00 - 15.00 la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie-INCDTP, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 16, sector 3, etaj 1, camera Secretariat, București. Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.