You are here

Prezentare proiect

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

POSDRU/89/1.5/S/56287 - Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative

Proiect finanţat prin Programul Operațional Sectorial DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa Prioritara: 1 - “Educație şi formare profesională în sprijinul creșterii economice şi dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție: 1.5 - “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societății Informaționale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative
Obiectivul general: Dezvoltarea cadrului instituțional, organizațional şi financiar care să asigure creșterea implicării membrilor grupului ţintă în activităţi de cercetare postdoctorală din domenii prioritare de vârf.
ID: 56287
Solicitant: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
Parteneri: P1 – Academia de Studii Economice București
P2 – Universitatea din Oradea
P3 – ESSEC BUSINESS SCHOOL Paris
Perioada de desfășurare: 01 aprilie 2010 - 31 martie 2013
Valoare proiect: 8.006.579,53 lei din care finanțare nerambursabilă: 7.655.562.67 lei
Domenii de recrutare şi selecţie:
  • Economie
  • IT/Inginerie Electrică
  • Textile/Pielărie
Data limită de înscriere: 30 Septembrie 2010