You are here

Dosar de înscriere

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  • Cerere de înscriere (ANEXA 1)
  • Copie după BI/CI
  • Copie după cartea de muncă
  • Copie legalizată după diploma de licenţă şi/sau master şi după foaia matricolă
  • Copie legalizată după diploma de doctor în domeniile menționate anterior
  • CV (europass)
  • Activitate științifică (ANEXA 2)
  • Recomandarea conducătorului de doctorat şi din partea angajatorului (dacă este cazul)
  • Propunere proiect de cercetare științifică postdoctorală (ANEXA 3) în limbile română şi engleză