You are here

November 2010

Sesiunea de formare ”Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă”

În perioada 15-17 decembire 2010 va avea loc sesiunea de formare cu tematica "Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă", organizată în colaborare cu Academia de Studii Economice din București. Acţiunea se adresează cercetătorilor postdoctoranzi din cadrul priectului POSDRU/89/1.5/S/56287 "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative", iar prezenţa acestora la eveniment este obligatorie.

Deschiderea Școlii Postdoctorale în 19.11.2010

Deschiderea Şcolii posdoctorale “Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” va avea loc în data de 19.11.2010 ora 11, sala A002 la sediul Universităţii din Oradea, Str. Universităţii nr.1.