You are here

Grupul ţintă

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Grupul ţintă este format din 12 cercetători postdoctoranzi cu titlul ştiinţific de doctor, din România şi/sau din străinătate, asistaţi financiar.