You are here

Evaluarea şi selecția candidaților se va face în baza următoarelor criterii

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  • Relevanţa şi originalitatea conţinutului ştiinţific al propunerii de proiect
  • Articole publicate în reviste internaţionale cotate ISI
  • Articole publicate în baze de date internaționale (BDI)
  • Experiență în calitate de manager de proiect sau/şi membru în colective de cercetare în cadrul programelor naționale şi internaționale de CDI